Thủ tục Làm Sổ đỏ Lần đầu: Những điều cần biết

Chú ý: Thủ tục làm Sổ đỏ dưới đây được áp dụng từ ngày 01/7/2014 theo Luật Đất đai hiện hành.

1. Sổ đỏ, Sổ hồng là gì?

Theo Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013, Sổ đỏ, Sổ hồng là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Người dân thường sử dụng các thuật ngữ này để gọi Giấy chứng nhận, phụ thuộc vào màu sắc của Giấy chứng nhận.

Sổ đỏ là giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

2. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận

Theo Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP, điều kiện cấp Giấy chứng nhận gồm:

2.1. Cấp Giấy chứng nhận khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Căn cứ Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được chia thành các trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Hộ gia đình, có giấy tờ về quyền sử dụng đất (giấy tờ đứng tên mình).

 • Trường hợp 2: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng giấy tờ đó ghi tên người khác.

 • Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án, kết quả hòa giải.

READ  Đất Nền Bình Chánh: Tìm Hiểu Về Thị Trường Bất Động Sản Sôi Động

2.2. Cấp Giấy chứng nhận khi đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Theo Điều 101 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn được cấp Giấy chứng nhận.

3. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với các loại giấy tờ cần thiết.

4. Thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu

Theo Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Quyết định 1085/QĐ-BTNMT, thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu được thực hiện qua các bước sau:

4.1 Thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu trực tiếp

Bước 1. Nộp hồ sơ

 • Nếu có nhu cầu, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất.
 • Nếu không nộp tại UBND cấp xã:
  • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
  • Đối với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa, nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

 • Nếu hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ được thông báo và hướng dẫn bổ sung trong vòng 03 ngày làm việc.
 • Nếu hồ sơ đủ, người tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3. Đo đạc, xác minh bản trích đo địa chính

 • Trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính.
 • Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác minh thực địa và xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.
READ  Đất nền Bình Phước giá rẻ - Lựa chọn đáng giá

Bước 4. Người có nhu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính

 • Khi nhận được thông báo của chi cục thuế, hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ đóng các khoản tiền theo thông báo.
 • Sau khi nộp xong, giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.

Bước 5. Trả kết quả

 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

4.2 Thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu online

Bước 1. Nộp hồ sơ

 • Đối với những tỉnh có Cổng dịch vụ công trực tuyến, người sử dụng đất nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công của địa phương mình.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

 • Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định.

Bước 3. Người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính

 • Người sử dụng đất có thể nộp các khoản thuế, phí, lệ phí trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trên Cổng dịch vụ công.

Bước 4. Trả kết quả

 • Kết quả đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu được trả tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc địa điểm theo yêu cầu.

Lưu ý: Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu và nêu rõ lý do.

READ  Đất Nền Bình Dương 2021: Mức giá đất đang tăng lên!

5. Chi phí làm Sổ đỏ mới nhất

Người có yêu cầu phải nộp một số khoản tiền gồm: Lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có), phí thẩm định hồ sơ.

5.1. Tiền sử dụng đất

Không phải tất cả các trường hợp khi được cấp Giấy chứng nhận đều phải nộp tiền sử dụng đất.

5.2. Lệ phí trước bạ

Mức lệ phí trước bạ là 0,5% theo quy định của Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Thông tư 13/2022/TT-BTC.

5.3. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận được quy định bởi HĐND cấp tỉnh và có thể khác nhau đối với từng tỉnh, thành phố.

5.4. Phí thẩm định hồ sơ

Phí thẩm định hồ sơ được quy định bởi HĐND cấp tỉnh. Một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không phải nộp phí khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

6. Cách xử lý khi bị chậm cấp Giấy chứng nhận

Theo Điều 204 Luật Đất đai 2013, khi quá thời hạn, người dân có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

6.1. Khiếu nại

Có thể khiếu nại bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

6.2. Khởi kiện tại Tòa án nhân dân

Người dân có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thủ tục làm Sổ đỏ trên đây được cập nhật theo quy định mới nhất. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình, vui lòng liên hệ đến số 19006192 để được giải đáp nhanh nhất.

Phạm Hà Real