Thủ Tục Làm Sổ đỏ Bằng Giấy Viết Tay: Những Điều Cần Biết

Mua đất là một hoạt động phổ biến mà nhiều người dân thực hiện. Tuy theo quy định của pháp luật đất đai, việc mua đất được hiểu là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thủ tục làm sổ đỏ bằng giấy viết tay và những điều cần biết về nó.

1. Đất mua bằng giấy viết tay là gì?

Hiện nay, không có văn bản pháp luật nào sử dụng cụm từ “đất mua bằng giấy viết tay”. Đây chỉ là cách gọi phổ biến của người dân để chỉ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ không có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Mua đất bằng giấy viết tay vẫn hợp pháp?

2.1. Chuyển nhượng từ ngày 01/7/2014 đến nay

Theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau phải được công chứng, chứng thực. Nếu không tuân thủ quy định này, giao dịch sẽ không có hiệu lực, không thể đăng ký biến động (không thể sang tên được).

READ  Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam năm 2020?

2.2. Chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014

Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014 không cần nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp này, khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp các giấy tờ liên quan.

3. Đất mua bằng giấy viết tay không phải sang tên

Căn cứ vào khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014, nhưng không có giấy chứng nhận hoặc hợp đồng chuyển nhượng có công chứng hoặc chứng thực, có thể thực hiện thủ tục đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận lần đầu mà không cần thực hiện thủ tục sang tên (vì đất chưa có giấy chứng nhận).

Để được cấp giấy chứng nhận, người sử dụng đất phải đáp ứng đủ điều kiện tùy từng trường hợp, bao gồm có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

4. Làm sổ mới khi bên mua cầm sổ đỏ bên bán

Theo khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trong trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014 chỉ có giấy chứng nhận từ bên chuyển nhượng hoặc có hợp đồng, giấy tờ chuyển nhượng có công chứng hoặc chứng thực theo quy định, thực hiện thủ tục theo quy định sau:

READ  Bảng giá đất Lâm Đồng từ năm 2020 đến 2024

Bước 1: Người nhận chuyển nhượng nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng.

Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo, thông báo phải được đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương trong vòng 30 ngày (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp giấy chứng nhận trả). Sau thời hạn này, nếu không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp, văn phòng đăng ký đất đai sẽ lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời cấp giấy chứng nhận mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp, văn phòng đăng ký đất đai sẽ hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

5. Xử lý khi tranh chấp đất mua bằng giấy viết tay

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp đất mua bằng giấy viết tay từ trước ngày 01/7/2014, cách xử lý sẽ như sau:

  • Nếu là tranh chấp đất đai (tranh chấp trong việc xác định ai là người có quyền sử dụng đất), trước khi khởi kiện tại Tòa án nhân dân hoặc đề nghị UBND cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết, cần phải hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

  • Nếu là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên có thể khởi kiện trực tiếp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền, không cần hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

READ  Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Chơn Thành tiềm năng gì cho tỉnh Bình Phước?

Kết luận: Đất mua bằng giấy viết tay trước ngày 01/7/2014 mà chưa được sang tên, có thể được cấp giấy chứng nhận theo thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu nếu đáp ứng đủ điều kiện. Cũng có thể được cấp giấy chứng nhận mới nếu bên mua có giấy chứng nhận của bên bán mà không có hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

Đọc thêm: Làm Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ 2020: Hồ sơ, thủ tục và tiền phải nộp

đất mua bằng giấy viết tay